Woningbouw Algemeen

Woningbouw is sinds 2016 regelmatig onderwerp van de Stadstafels met inwoners, de gemeente en de woningbouwvereniging, Surplus. Voor de stadstafel is woningbouw belangrijk om een paar redenen.

 • Diverse sociale voorzieningen zijn gestopt of minder toegankelijk geworden in de afgelopen jaren omdat het gebruik hiervan als te weinig werd gezien. Denk dan aan de bibliotheek zoals die was en het openbaar vervoer bv in het weekend. Meer inwoners, of huishoudens betekend meer gebruik en mogelijk daarmee behoud van sociale voorzieningen.
 • We zien veel ouderen Klundert verlaten omdat ze geen appartement kunnen vinden in Klundert
 • We zien veel jongeren Klundert verlaten omdat er te weinig starters woningen zijn in Klundert.

Door het overleg met de gemeente en sociale partners hebben we afgelopen jaren veel geleerd en wat specifiek speelt voor Klundert in relatie tot woningbouw.

 1. In de afgelopen 7 jaren zijn er een 2 tal woningbehoefte onderzoeken geweest. Deze onderzoeken gaven aan dat er krimp voorspeld werd voor de gemeente Moerdijk en dus ook voor Klundert. Dinteloord en Numansdorp zouden juist licht groeien. Als Stadstafel hebben we hier op ingesproken in de commissie fysieke infrastructuur en aangegeven dat ons beeld anders is en dat we graag zouden zien dat lokale makelaars betrokken zou worden. Dat is afgelopen jaar in het meest recente onderzoek gebeurd.
 2. Het is goed om te weten dat in Nederland het aantal te bouwen woningen afgestemd wordt met de provincie. De gemeentes mogen dan bepalen hoe dat aantal verdeeld wordt over de verschillende kernen in een gemeente. Als Stadstafel hebben we samen met een ambtenaar in 2018 een onderzoek gedaan naar hoe de gemeenteraad na de gemeentelijke samenvoeging het aantal te bouwen woningen heeft verdeeld. De Stadstafel vindt het geen probleem als de ene kern harder groeit dan de andere, maar om sociale voorzieningen op pijl te houden moet dit wel in een goede balans zijn zodat ook de voorzieningen in Klundert op een hoog peil blijven.
 3. Klundert is een mooie vestingstad met mooie grachten en stadswallen. Veel van deze wallen zijn onderdeel van zogenaamde beschermde Stadsgezichten en onderdeel van een schootsveld. Schootsvelden is een oude term maar nog steeds van kracht om vrij uitzicht te behouden en het is dus niet de bedoeling om in schootvelden huizen te bouwen. Schootvelden zijn grofweg de gebieden tussen
  1. Blauwe hoef weg en de Schansweg aan de noordkant.
  2. Tussen de Moye Keene en de Zevenbergseweg/N285
  3. Kijkend vanaf het walletje richting Fijnaart

Dat betekent dus dat er voor Klundert als er uitgebreid moet worden dat dat alleen kan aan de noordwest kant. In de kern zelf zijn enkele inbreidinglocaties geschikt voor kleinschaliger projecten als die in de toekomst vrij komen.