Sociale randvoorwaarden Windmolens

Op industrieterrein Moerdijk heeft Vattenfall zeven windmolens gebouwd, waarvan 5 direct langs de oostkant van Klundert. Om ervoor te zorgen dat ook inwoners van Klundert voordeel hebben van de windmolens, komt er een windfonds.
Het windfonds levert afhankelijk van hoe hard het waait een bedrag op van €20.000-€40.000 per jaar voor Klundert. In de gespreken in 2015 over deze sociale randvoorwaarden met de Gemeente, Energiek Moerdijk en destijds Nuon was er een plan gemaakt om dat geld in te zetten als garantie voor een lening voor zonnepanelen.
Via de opbrengst van de zonnepanelen zou er dan een grotere financiële tegemoetkoming naar de inwoners van Klundert bereikbaar worden. Eind vorig jaar leek het er op dat er geen grond gevonden kon worden om een dergelijk zonnepark te ontwikkelen.
Als Stadstafel hadden we zeer regelmatig contact met Stichting Energietransitie Moerdijk, de gemeente en het Havenbedrijf en hebben de  voorlopige conclusie van STEM dat het niet ging lukken besproken. Ons inziens was er onvoldoende inspanning verricht van alle betrokken partijen om het een kans te geven. Sinds november 2020 is er al een paar keer gezamenlijk overleg geweest met alle partijen aan een tafel onder leiding van de wethouder en sindsdien wordt er voortgang geboekt. Stem, Havenbedrijf en Vattenfall zijn gezamenlijk aan de slag gegaan om met specialistische software mbt zon en de positie een nauwkeurige inschatting te maken van de kosten en de baten van de strook grond onder de 4 molens aan de westelijke randweg.
Eind maart 21 is een overleg gepland door de wethouder en bespreken we met de betrokken partijen de uitkomst van de berekening en wat dat betekend voor de sociale randvoorwaarden.

De inspreek tekst bij de commissie fysieke infrastructuur geeft een goed beeld wat er afgelopen jaren gebeurd is om de sociale randvoorwaarden in te vullen.

Vraag die wij als Stadstafel inmiddels meerdere keren gekregen hebben is wanneer de opbrengst “voldoende” is. Dat is namelijk niet als resultaatverplichting vastgelegd door de gemeente aan Stem of Vattenfall. Bij het ontwikkelen van dergelijke projecten zijn diverse randvoorwaarden die niet constant zijn. Panelen leveren meer stroom, worden relatief goedkoper, maar subsidie en wetgeving is inmiddels verandert. Daarnaast speelt mee dat door de elektrificatie van Nederland het elektriciteit netwerk overbelast raakt. Sommige zonneparken worden daarom door net beheerders al tegen gehouden.

Samen met de gemeente zijn we bezorgd dat we nog jaren bezig zijn met telkens een stukje grond of een andere deeloplossing. Wij zitten daar als Stadstafel ook niet op te wachten dus belangrijk vinden wij dat wij uit kunnen leggen dat we vinden dat het maximaal haalbare is gedaan door de 4 betrokken partijen.

De vorige wethouder heeft in een raadsinformatiebrief genoemd dat een opbrengst van 250 euro per huishouden voor Klundert mogelijk is. We gebruiken dat bedrag dus voorlopig als ijkpunt