Locatie Leijten en voormalig gasfabriek terrein

Al langer ligt er een idee om het terrein Leijten (voormalig transportbedrijf) te her-ontwikkelen. Daarbij werd voorlopig gedacht aan de realisatie van een aantal nieuwe bedrijfskavels gecombineerd met enkele woonkavels. Inmiddels speelt er veel meer in de directe omgeving. Zo is de gemeente bezig met een onderzoek naar de toekomst van het huidige zwembad, Stichting De Waarden bezig met een onderzoek naar de scholen in Klundert en is de gemeente bezig met het opstellen van een omgevingsplan voor bedrijventerrein de Schans.
Onderzoek naar een mogelijke samenhang heeft ertoe geleidt dat er even een pas op de plaatst is gemaakt met het proces tot herontwikkeling. Uit onderzoek is echter gebleken dat het terrein Leijten geen strategische meerwaarde kent voor een eventuele integrale ontwikkeling. Derhalve zullen de werkzaamheden weer worden hervat met als doelstelling om in 2023 tot realisatie te komen. Dit geldt echter niet voor het braakliggende gasfabriek terrein. Hier is wel een mogelijke strategische meerwaarde aanwezig. Als de plannen wat meer vorm krijgen zal de stadstafel en de inwoners worden geinformeerd.