Wat speelt er nog meer

  • Voor de Stenen Poppen in het vestigingswerk rondom Klundert is een inrichtingsvoorstel gemaakt. Medio 2020 is hiervoor budget toegekend door de gemeenteraad. Projectleider Harm Niersman werkt het inrichtingsvoorstel nu verder uit en is benaderbaar voor meer informatie.
  • Voor bedrijventerrein de Schans wordt een omgevingsplan (nieuwe vorm bestemmingsplan) optsteld. Dit betreft een pilot voor de gemeente om te oefenen met deze nieuwe vorm. Meer informatie is op te vragen bij Esther Stuijts.
  • Eind 2020 is er door Stichting De Waarden een presentatie gegeven aan de raad omtrent de toekomstvisie van de basisscholen in Klundert. Afhankelijk van deze visie zal de gemeente aansluitend verdere stappen zetten in het onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.
  • In 2020 is het contract met Optisport, die onder andere de Niervaert exploiteert, geëvalueerd en besloten deze overeenkomst te verlengen. Dit biedt de tijd verder in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn qua renovatie of nieuwbouw van het zwembad. Het college heeft de voorkeur uitgesproken om in Klundert de Niervaert in zijn geheel te vernieuwen. Hopelijk gaat de gemeenteraad in april akkoord om dat plan verder uit te werken.