Ontwikkeling locatie nabij Blauwe Hoef

Doel is om te komen tot een duurzame en levensloopbestendige woonwijk met 75 tot 100 woningen.
De haalbaarheid van dit voornemen wordt momenteel in beeld gebracht. Het gaat hier om ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid.
Omdat de grond niet van de gemeente is, is de financiele haalbaarheid een belangrijk punt om goed te onderzoeken. en dat kost tijd. En ook corona zet de planning onder druk.
Streven van de gemeente is om begin 2021 met de omwonenden en de stadstafel de plannen te bespreken, en de haalbaarheid halverwege 2021 door de raad te laten vaststellen.
Daarna kan gerestart worden met het bestemmingsplan. Streven is om in 2023 te starten met realisatie van de wijk.