Bolwerk (voormalig Bult van Pars

De reeds gesaneerde ‘Bult van Pars’ aan de Oliemolenstraat krijgt een nieuwe bestemming als woningbouw. Het ontwerp bestemmings is klaar en ligt ter inzage. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd, specifiek voor de direct omwonenden, maar ook andere belangstellenden waren welkom. Zodra het bestemmingsplan definitief is, wordt het terrein aan een projectontwikkelaar verkocht door middel van een ‘‘prijsvraag’ (tender). Voor een toelichting op het uitgevoerde saneringsproces en bijvoorbeeld de tender zijn videotoelichtingen samengesteld.

U vindt die hier https://www.moerdijk.nl/web/Projecten/Projecten-in-Klundert/bult-van-pars.html of scan de QR-code.

Vanuit de omgeving is ook de wens geuit om een hofje te bouwen voor diverse doelgroepen. Aan de gemeente en de project manager is gevraagd hoe dit als wens meegenomen kan worden in een tender.